Tuesday, 12 March 2019

PANGAKO w/ lyrics by cuesheAt hindi ko hahayaan na ika’y mawawala
Pipilitin ko ang puso mong mahulog sa ‘kin

At hinding-hindi ka mag-aalinlangan, pangako ito
Gagawin ang lahat para sa ‘yo

source

No comments:

Post a comment